Affald

Affald skal altid afleveres på forsvarlig vis og sorteres korrekt. Containerne må ikke overfyldes. Hvis affaldet ikke er ordentligt sorteret og/eller containerne er overfyldte, så pålægges foreningen et gebyr for forkert affaldshåndtering, så husk altid at håndtere affaldet korrekt.

OBS: Du skal altid selv bortskaffe byggeaffald, det kan afleveres gratis på Københavns Kommunes genbrugsstationer.

Der er forskellige containere til de forskellige slags affald, containerne er tydeligt mærket, så det burde være nemt at se hvilken type affald, der må kommes i de forskellige containere. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal sortere dit affald, så kan Ejendomskontoret hjælpe dig.
Der containere til følgende affaldstyper:

 1. Dagrenovation
 2. Glas
 3. Papir, reklamer og aviser
 4. Pap og karton
 5. Batterier
 6. Hård plast
 7. Metal
 8. Elektronik (småt)

I begge gårde er der et aflåst skur, hvor følgende affaldstyper kan afleveres:

 1. Storskrald
 2. Elektronik (stort)
 3. Hårde hvidevarer
 4. Farligt affald (på reol)

Af hensyn til børnenes sikkerhed, skal du altid huske at låse skurene efter brug.