Forfatter: Bestyrelsen

Ændring vedr. foreningens ventelister

Hvis du er blevet skrevet op på den eksterne venteliste før 2018, så er din venteliste opskrivning gyldig indtil 31. december 2021, opskrivningen kan ajourføres/forlænges, som beskrevet her. Efter 31. december 2021 udbetales evt. betalt depositum for opskrivning ikke længere.…