Gårdmiljø

I 2003 blev der nedsat en arbejdsgruppe,
med det formål at udarbejde et forslag til gårdfornyelse.

Gårdmiljøet er i dag grønt og blomsterende. Der er borde og hyggekroge samt legepladser for børnene.