6. Må jeg montere emhætte, udsugning eller lignende?

Du må gerne montere en emhætte med recirkulation / kulfilter.

Der må ikke tilsluttes emhætter, ventilatorer eller lignende til de naturlige aftrækskanaler og heller ikke til de uduftningshuller, som er i facaden.

De naturlige aftrækskanaler er beregnet til at skabe en naturlig luftcirkulation i lejligheden og vil under normale forhold kunne sørge for tilpas udskiftning af luften i lejligheden.
Der må ikke tilsluttes emhætter, mekanisk udsugning eller lignende på aftrækskanalerne, da kanalerne ikke er bygget til dette formål, og desuden, så vil de fleste emhætter og ventilatorer ikke kunne flytte fugten op over taget, hvilket resulterer i, at fugten blot fortættes længere oppe i aftrækskanalen, hvilket kan medføre fugtskader hos overboere samt tæring af aftrækskanalerne.
Husk altid: Hold aftrækskanalerne rene og hold ventilationsrillerne i vinduerne åbne, så luften kan cirkulere/udskiftes optimalt i lejligheden.

Udluftningshuller i facaden er oprindelig beregnet til afkøling af madvarer i “spisekammeret”.
Udluftningshullerne må ikke benyttes til emhætter, ventilatorer eller lignende, da enhver form for udluftning altid skal føres op over tagryg for at undgå lugt og fugt problemer.

Aftrækskanalerne for naturlig ventilation må ikke tildækkes eller skjules over et nedsænket loft. Hvis man etablerer nedsænket loft skal aftrækskanalerne fritlægges, så ventilationen af rummet kan foregå uhindret.

Posted in: Klik på spørgsmål for at vise/skjule svar