Ventelister

OBS! DER ER LUKKET FOR OPSKRIVNING PÅ EKSTERN VENTELISTE.

OBS!: Hvis du er blevet skrevet op på den eksterne venteliste før 2018, så er din venteliste opskrivning gyldig indtil 31. december 2021, opskrivningen kan ajourføres, som beskrevet nedenfor. Efter 31. december 2021 udbetales evt. betalt depositum for opskrivning ikke længere.

AB Mosegaarden har tre ventelister:

1. Intern venteliste, som alle foreningens andelshavere er på.
2. “Flyv fra reden” / Børne venteliste, som er alle foreningens andelshaveres børn år er på fra de fylder 18 år til de fylder 25 år.
3. Ekstern venteliste, som andre kan opskrive sig på, hvis de ønsker en andelsbolig i foreningen.

Ved opskrivning på foreningens eksterne venteliste skal der betales 500 kr., opskrivningen er gyldig i 3 år. Hvis den som er skrevet op, ønsker at forlænge opskrivningen udover de 3 år, så skal vedkommende rette personlig henvendelse til bestyrelsen, for at ajourføre/forlænge opskrivningen, hvilket koster 100,- pr. år. Opskrivningen er personlig, den gælder kun for den person, hvis navn står på opskrivningen. Der kan kun være et navn på en opskrivning, og opskrivningen kan på intet tidspunkt overdrages til andre.

Den som er skrevet op på venteliste har selv ansvar for at forlænge/ajourføre opskrivningen, og dette skal gøres inden opskrivningens udløb, da opskrivningen ellers ikke er gyldig længere.

Opskrivning og forlængelse/ajourføring foregår altid ved personlig henvendelse til bestyrelsen i kontortiden, HUSK at medbringe din kvittering for opskrivning. Det samlede beløb for opskrivning og forlængelse/ajourføring skal altid betales kontant

Her kan du se listen med Lejligheder til salg.

Sådan fungerer ventelisterne:

Når en andelshaver ønsker at sælge sin lejlighed, skal retningslinjerne for salg følges.

Bestyrelsen opdaterer løbende listen med Lejligheder til salg.

Lejligheder til salg “annonceres” minimum 14 dage på foreningens hjemmeside.

Sælger fremviser selv lejligheden, og kan kontaktes for nærmere aftale på det telefonnummer (evt. e-mail), som står udfor lejligheden i listen med  Lejligheder til salg. Det er op til sælger, om denne ønsker, at fremvise lejlighed til interesserede, som ikke er på venteliste.

HUSK: Alle interesserede skal efter fremvisning af lejligheden, såfremt der er interesse i at overtage lejligheden, skrive til bestyrelsen og meddele hvilken venteliste vedkommende evt. står skrevet op på, evt. ventelistenummer, eller bolignummer, oplysninger om hvilken lejlighed man er interesseret i og kontaktoplysninger, de samme oplysninger skal gives til sælger. Kopi af opskrivningskvittering skal vedhæftes.

Sælger skal notere oplysninger om alle interesserede købere og videregive oplysningerne til bestyrelsen, når lejligheden har været “annonceret” i 14 dage på foreningens hjemmeside..

Når bestyrelsen modtager oplysninger om interesserede købere fra sælger, kryds-kontrolleres sælgers oplysninger med de mails, som bestyrelsen har modtaget fra interesserede købere, for at sikre at ventelisteprincipperne overholdes. Bestyrelsen sender herefter en prioriteret liste til sælger, hvoraf det fremgår, i hvilken rækkefølge de interesserede købere skal kontaktes og tilbydes at købe lejligheden.

OBS: Sælger kontakter de interesserede købere iht. ovenstående prioriteringsliste, indtil lejligheden bliver solgt og skal efterfølgende meddele de øvrige interesserede købere, som ikke fik mulighed for at købe lejligheden, at lejligheden er solgt.

Henvendelserne prioriteres efter venteliste og anciennitet.

Interesserede købere prioriteres på følgende måde (jf. vedtægterne §14):

1. Tilstødende lejligheder med henblik på sammenlægning.
2. Intern venteliste
3. Børneventeliste
4. Ekstern venteliste
5. Øvrige

Yderlig information om ventelisterne:
Det er yderst sjældent at der bliver solgt andele udenom venteliste.
Stort set alle lejligheder på 3 værelser eller mere bliver solgt på intern venteliste.

Modtag mail med information, når der kommer nye andele til salg:
Hvis du ønsker at modtage en e-mail, når der kommer nye andel til salg, så klik her: Abonner på Lejligheder til salg.
Du kan til enhver tid stoppe abonnementet ved at klikke her.
Hvis du tilmelder dig mailinglisten, så modtager du også besked, når der næste gang bliver åbnet for opskrivning på ekstern venteliste.
http://abmosegaarden.info/abonner-pa-lejligheder-til-salg/