Vigtig information om ordinær Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling

23. oktober 2019 kl. 19.00

i teatersalen i Valby Kulturhus

********

Det bemærkes i relation hertil, at andelsværdien – der er baseret på valuarvurdering – kan ændre sig på baggrund af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen har indhentet valuarvurdering til den kommende generalforsamling, der viser en stigning.

Er der spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller administrator.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen