Affalds-ABC

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bør sortere dit affald, så kan du læse om det her.
Du kan også få hjælpe på Københavns Kommunes affalds-ABC.
Hvis du har brug for yderlige råd og vejledning om sortering af dit affald, så kan viceværten hjælpe dig.

Affald skal altid afleveres på forsvarlig vis og sorteres korrekt. Containerne må ikke overfyldes. Hvis affaldet ikke er ordentligt sorteret og/eller containerne er overfyldte, så pålægges foreningen et gebyr for forkert affaldshåndtering, så husk altid at håndtere affaldet korrekt.

BYGGEAFFALD NEJ TAK!
Byggeaffald er bl.a.: Sanitet (toilet, håndvask m.m.), mursten, puds, gips og mineraluld. Du skal altid selv bortskaffe byggeaffald, det kan afleveres gratis på Københavns Kommunes genbrugsstationer

 1. Generelt om byggeaffald fra små byggeprojekter: https://www.kk.dk/byggeaffald-koebenhavn
 2. Hvad må stilles til storskrald: https://www.kk.dk/artikel/saadan-sorterer-du-dit-storskrald
 3. Oplysninger om genbrugsstationerne: https://www.a-r-c.dk/media/517238/ARC-Sorteringsvejledning-Juni-2019_WEB.pdf

ØVRIGT AFFALD
Der er forskellige containere til de forskellige slags affald, containerne er tydeligt mærket, så det burde være nemt at se hvilken type affald, der må kommes i de forskellige containere.

I begge gårde og i porten mod Beatevej er der containere til følgende affaldstyper:

 1. Bioaffald
 2. Glas
 3. Papir, reklamer og aviser
 4. Pap og karton
 5. Batterier
 6. Hård plast
 7. Metal
 8. Elektronik (småt)
 9. Restaffald (dagrenovation)

I begge gårde er der et aflåst skur, hvor følgende affaldstyper kan afleveres:

 1. Stort elektronik
 2. Hårde hvidevarer
 3. Farligt affald (stilles i skab)
 4. Storskrald (skal altid være håndterbart og max. 1,5 m., f.eks. skal større gulvtæpper skæres i mindre stykker, rulles og bindes/tapes, og glasrammer og spejle skal pakkes ind, så der ikke er nogen, som skærer sig)
 5. HUSK!!! DER MÅ IKKE STILLES BYGGEAFFALD!!!

HUSK: Stil altid affald fornuftigt i skurene, så de øvrige beboere og skraldemændene kan komme til. Og lås altid skurene efter brug, så børnene ikke kommer galt afsted.