4. Overdragelse af andel

Ved overdragelse af andelen er der flere ting som sælger og køber skal huske!

Dato for overdragelse skal altid være d. 1. eller d. 15. 

Overdragelse af nøgler m.m..

På overdragelsesdagen skal sælger aflevere nøgler og vaskekort til køber.
Køber og sælger skal i den forbindelse udfylde en blanket med oplysninger om overdragelse af nøgler m.m..
Blanketten kan hentes her: Blanket til brug ved overdragelse af andel.
Køber skal senest 5 hverdage efter overdragelse medbringe kopi af blanketten 
på viceværtkontoret, så systemnøgler kan blive registreret.

Giv besked til forsyningsselskaberne.

Sælger skal melde fraflytning til forsyningsselskaberne.
Køber skal melde tilflytning til forsyningsselskaberne.

El – Din el-leverandør. Læs mere hos Radius Elnet.
GasHOFOR
Vand og varme – Ista

OBS! Det er vigtigt at oplyse den rigtige overtagelsesdato til alle forsyningsselskaber.

YouSee

Hvis sælger har tilvalgt andet end Grundpakken, skal sælger kontakte YouSee.
Hvis køber ønsker at tilvælge andet end Grundpakken, skal køber kontakte YouSee.
Grundpakken betales sammen med boligafgiften, Grundpakken kan fravælges.

Loftrum

Sælger skal tømme og feje loftrum og informere køber og vicevært om nummer på dør til loftrum.
Køber skal se efter om loftrum er tømt.

Posted in: Klik på spørgsmål for at vise/skjule svar