8. Mine naboer larmer eller lugter meget. Hvad kan jeg gøre?

I etageejendomme som AB Mosegaarden, bor vi mange forskellige mennesker
og det er naturligt, at du vil kunne høre og måske endda indimellem lugte nogle af de andre beboere.

Læs venligst AB Mosegaardens husorden.

Hvis du mener, at en af de andre beboere larmer eller lugter for meget og for ofte,
bør du i første omgang rette henvendelse til vedkommende og forsøge at
løse sagen på egen hånd, dette vil for det meste hjælpe. Hvis det ikke
hjælper, så kan du sende en skriftlig klage til bestyrelsen.

Klagen skal være underskrevet af minimum 3 af de omkringboende og klagen
skal indeholde detaljerede oplysninger om dato(er), klokkeslæt samt hvilke
støjgener, der ligger til grund for klagen. I skal desuden oplyse om, hvordan
i selv har forsøgt at løse problemet.

Når bestyrelsen modtager en klage underskrevet af flere af de omkringboende
med behørig dokumentation for forholdene, vil bestyrelsen vurdere sagen.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, bede administrator om at sende
et påbud til modparten, om at overholde den gældende husorden.

Posted in: Klik på spørgsmål for at vise/skjule svar